Nazwisko i imię: Niewieścianka Agnieszka
Imię ojca:
Imię i nazwisko rodowe matki: Gertruda Niewieścianka
Miejscowość: Góry Mokre
Numer aktu: 0
Rok: 1768
Uwagi/data: 20.01.1768

«...powrót