Nazwisko i imię: Włodarczyk Krystyna
Imię ojca:
Imię i nazwisko rodowe matki: Jadwiga Włodarczykówna
Miejscowość: Folwark Starościński
Numer aktu: 0
Rok: 1768
Uwagi/data: 2.05.1768

«...powrót