Numer aktu: 0
Data: 14.02.1768
Miejscowość: Nosalewice
Pan młody
Panna młoda
Imię i nazwisko:
Banaszczyk Katarzyna
Ojciec:
Matka

«...powrót