Numer aktu: 0
Data: 7.02.1786
Miejscowość: Nosalewice
Pan młody
Panna młoda
Imię i nazwisko:
Auguścik Helena (Jaguścik)
Ojciec:
Matka

«...powrót