Numer aktu: 0
Data: 31.01.1768
Miejscowość: Łączkowice
Pan młody
Panna młoda
Imię i nazwisko:
Sak Marianna
Ojciec:
Matka

«...powrót