Nazwisko i imię: Gaj Aniela z Juszczyków, l.22
Imię ojca: Andrzej Juszczyk
Imię i nazwisko rodowe matki: Marianna Michalska
Miejscowość: Przyłanki
Numer aktu: 42
Rok: 1907
Uwagi/data: 12.03.1907

«...powrót