Numer aktu: 5
Data: 8.09.1831
Miejscowość: Przedbórz
Pan młody
Panna młoda
Imię i nazwisko:
Iżowska Helena
Ojciec:
Paweł
Walenty Iżowski
Matka
Magdalena
Teresa

«...powrót