Numer aktu: 4
Data: 11.05.1831
Miejscowość: Korytno,Nosalewice
Pan młody
Panna młoda
Imię i nazwisko:
Piznal Agnieszka z Auguścików, l. 30, wdowa
Ojciec:
Maciej
Inacy Auguścik
Matka
Marianna Suwar ?
Katarzyna

«...powrót