Numer aktu: 18
Data: 27.11.1823
Miejscowość: Piotrków, Przedbórz
Pan młody
Panna młoda
Imię i nazwisko:
Kamieńska Frymet
Ojciec:
Markus
Perenc
Matka
Fajgla
Fajgla Kamieńscy

«...powrót