Numer aktu: 10
Data: 26.05.1823
Miejscowość: Przedbórz
Pan młody
Panna młoda
Imię i nazwisko:
Lewkowiczówna Ryfka
Ojciec:
Ejzyk Berkowicz Miedzieński
Lewek
Matka
Izraelowiczówna
Handla Szmulewiczowie

«...powrót