Numer aktu: 8
Data: 23.02.1823
Miejscowość: Przedbórz
Pan młody
Panna młoda
Imię i nazwisko:
Wiernik Fajgla
Ojciec:
Mosiek Kincler
Dawid Wiernik
Matka
Róża Mośkowiczówna
Ryfka

«...powrót