Nazwisko i imię: Jamroz Agnieszka, 18 dni
Imię ojca: NN
Imię i nazwisko rodowe matki: Tekla Jamrozówna
Miejscowość: Chałupy
Numer aktu: 19
Rok: 1818
Uwagi/data: 7.05.1818

«...powrót