Nazwisko i imię: Adwena Dominik
Imię ojca:
Imię i nazwisko rodowe matki: Marianna Adwena
Miejscowość: Mrowina
Numer aktu: 0
Rok: 1791
Uwagi/data: 2.08.1791

«...powrót