Indeks aktów zgonu parafii Przedbórz - rok 1784.

Nazwisko i imię Imię ojca Imię i nazwisko rodowe matki Miejscowość nr aktu Rok Data/uwagi
Bobowska Marianna, l. 72 Przedbórz 0 1784 11.10.1784
Bugajska Agnieszka, l. ok. 70 Przedbórz 0 1784 29.01.1784
Bujak Paweł, l. 50 Góry Mokre 0 1784 24.01.1784
Foksowicz Walenty, l. ok. 80 Przedbórz 0 1784 14.04.1784
Kałuża Wojciech, l. ok. 70 Łączkowice 0 1784 11.03.1784
Majk Jan, l. 26 Przedbórz 0 1784 29.04.1784
Miler Katarzyna, l. 50 Przedbórz 0 1784 17.02.1784
Niebyła Agnieszka, l. 24 Rączki 0 1784 25.01.1784
Paździerski Dominik Agnieszka Paździerska Przedbórz 0 1784 3.09.1784
Sobania Jadwiga, l. 40 Policzko 0 1784 10.04.1784
Sotowicz Elżbieta, l. 70 Przedbórz 0 1784 6.05.1784
Szymczyk Kazimierz, l. 24 Nosalewice 0 1784 6.09.1784
Warawąs Marianna, l. 47 Gradek 0 1784 10.02.1784
Wojciech, l. 60 Łączkowice 0 1784 11.10.1784
Żmudziński Maciej, l. 50 Przedbórz 0 1784 23.02.1784