Nazwisko i imię: Sztabiński Walenty
Imię ojca: Jan
Imię i nazwisko rodowe matki: Katarzyna
Miejscowość: Wierzbowiec
Numer aktu: 0
Rok: 1780
Uwagi/data: 6.02.1780

«...powrót