Indeks aktów zgonu parafii Przedbórz - rok 1778.

Nazwisko i imię Imię ojca Imię i nazwisko rodowe matki Miejscowość nr aktu Rok Data/uwagi
Bednarczyk Katarzyna Rączki 0 1778 26.10.1778
Dąbecki Jacenty, l. 55 Przedbórz 0 1778 4.06.1778
Dziuba Marianna, l. ok. 87 Zuzowy 0 1778 13.02.1778
Długosz Marianna, l. 63 Rączki 0 1778 23.01.1778
Foksowicz Michał Stanisław Zofia Tatar Przedbórz 0 1778 4.06.1778
Gieszczyk Baltazar, l. 20 Rączki 0 1778 9.05.1778
Jagiełło Katarzyna Jakub Agnieszka Zuzowy 0 1778 27.05.1778
Jakubczyk Anna, l. ok. 70 Góry Mokre 0 1778 3.02.1778
Janicka Katarzyna, l. 60 Przedbórz 0 1778 3.01.1778
Janowska Katarzyna, l. 36 Przedbórz 0 1778 19.06.1778
Kazimierz, l. 12 Gradek 0 1778 23.03.1778
Kordelka Anna, l. 60 Przedbórz 0 1778 4.09.1778
Kozak Anna, l. 70 Góry Suche 0 1778 23.05.1778
Lacka Zofia z Ochotnik Przedbórz 0 1778 25.04.1778
Magdalena komornica, l. ok. 60 Rączki 0 1778 27.01.1778
Majchrowa Zofia, l. 50 Policzko 0 1778 4.04.1778
Margas Marianna, l. 38 Zuzowy 0 1778 2.02.1778
Mielczarek Marianna, l. 54 Rączki 0 1778 11.08.1778
Młynarczyk Zofia, l. 20 Nosalewice 0 1778 24.03.1778
Pastucha Marcin, l. 66 Łączkowice 0 1778 9.03.1778
Sałacha Jędrzej, l. 25 Chałupy 0 1778 20.01.1778
Sikora Zofia, l. ok. 75 Przedbórz 0 1778 22.08.1778
Szymacha Magdalena, l. 30 Nosalewice 0 1778 9.09.1778
Szymkowa Katarzyna, l. 54 Góry Mokre 0 1778 24.01.1778
Wojtychowa Magdalena, l. 62 Góry Mokre 0 1778 3.02.1778
Wyzińska Katarzyna, l. 30 Przedbórz 0 1778 26.10.1778
Włodarczyk Sebastian, l. 67 Trupienie 0 1778 8.04.1778
Zdzierski Franciszek, l. 60 Łączkowice 0 1778 3.02.1778
Zdzierski Paweł, l. 24 Franciszek Łączkowice 0 1778 12.02.1778
Żydek Marianna, l. ok. 70 Góry Mokre 0 1778 24.01.1778