Nazwisko i imię: Herbst Teofila
Imię ojca: Gustaw
Imię i nazwisko rodowe matki: Julianna Wajman
Miejscowość: Taras
Numer aktu: 117
Rok: 1860
Uwagi/data: 9.09.1860

«...powrót